28.5.További modellek

Párhuzamos folyamatok leírására elterjedt automataelméleti eszköz pl. a Petri háló és az I/O automata. Számos további megközelítés lehetséges, modellezhetünk párhuzamos számításokat neurális hálókkal, sejtautomatákkal, stb. Léteznek tisztán funkcionális számítási modellek is, mint pl. a lambda kalkulus és a funkcionális programozási nyelvek más modelljei. Ebben az esetben egyes redukciós szabályok párhuzamos alkalmazhatósága alakjában jelenik meg a párhuzamosság.

Párhuzamos folyamatok modelljeit tekinti át pl. [[???Var 81, ???Lam Lyn 90, ???Koz 94]].