Párhuzamos és elosztott programozás (Horváth Zoltán)

Tartalom

16. Előszó
17. Bevezetés
Az egyes fejezetekről
18. Gyakran használt jelölések
19. A relációs modell alapfogalmai
19.1.Feladat: étkező filozófusok
19.2.Absztrakt program: rendezés
19.3.A relációs modell alapfogalmai
20. A feladat fogalmának általánosítása
20.1.Specifikációs feltételek
20.2.A programozási feladat definíciója
20.3. Feladat kiterjesztése
20.4.A feladat finomítása
21. Párhuzamos absztrakt program
21.1.Az absztrakt program szerkezete
21.1.1.A feltételes értékadás fogalma
21.2.Állapotátmenetfák
21.2.1.Utasítások kiterjesztése, szuperpozíciója
21.2.2.Program kiterjesztése
21.3.Pártatlan ütemezés fogalma
21.4.Az absztrakt program tulajdonságai
21.4.1.A leggyengébb előfeltétel és általánosítása
21.4.2.Invariánsok és elérhető állapotok
21.4.3.Biztonságossági tulajdonságok
21.4.4.Haladási tulajdonságok
21.4.5.Fixpont tulajdonságok
21.4.6.Terminálási tulajdonságok
21.5.Az absztrakt program viselkedési relációja
21.6.Feladatok
22. A megoldás fogalma
22.1.A megoldás definíciója
22.2.Átmenetfeltételek
22.2.1.Biztonságossági feltételek
22.2.2.Haladási feltételek
22.3.Peremfeltételek
22.3.1.Fixpont feltételek
22.4.Megoldás invariáns tulajdonság mellett
22.5.A megoldás definíciójának vizsgálata
23. Levezetési szabályok
23.1.Biztonságossági feltételek finomítása
23.2.Haladási feltételek finomítása
23.3.Feladatok
24. Programkonstrukciók
24.1.Unió
24.2.Szuperpozíció
24.3.Szekvencia
25. A modell tulajdonságai
25.1.Szemantika
25.2.Kifejezőerő
25.2.1.Programhelyesség
26. Programozási tételek
26.1.Asszociatív művelet eredményének kiszámítása
26.1.1.A feladat specifikációja
26.1.2.A megoldás
26.1.3.Programtranszformáció
26.1.4.A specifikáció finomítása
26.1.5.A transzformált program
26.1.6.Hatékonyság és általánosság
26.2.Csatornaváltozók használata
26.3.Természetes számok generátora
26.4.Adatcsatorna tétele
26.5.Elemenként feldolgozható függvények
26.5.1.A feladat specifikációja
26.5.2.A megoldás
26.5.3.Teljesen diszjunkt felbontás párhuzamos előállítása
26.5.4.Diszjunkt halmazok uniója
26.5.5.A párhuzamos elemenkénti feldolgozás tétele
26.5.6.Hatékonyság és általánosság
26.6.Feladatok
26.7.Természetes számok generátora
26.8.Adatcsatorna tétele
27. Modellek és tulajdonságaik
27.1.Szemantikai modellek
28. Irodalmi áttekintés
28.1.A Hoare logika kiterjesztései
Interferenciamentesség bizonyítása
Globális invariánsok bevezetése
28.2.Egy reláció alapú modell
28.3.Folyamatok viselkedésének algebrai leírása
Trace-ek
Címkézett átmenetrendszerek
CSP
28.4.Temporális logikai modellek
28.5.További modellek
29. Matematikai eszközök
29.1.Temporális logika
29.1.1.Elágazó idejű temporális logika
29.1.2.Lineáris temporális logika alapműveletei
29.2. Leképezések fixpontja
29.2.1.Parciális rendezés, irányított halmaz
29.2.2.Teljes hálók
29.2.3.Monoton leképezések tulajdonságai, fixpontok
30. Összefoglalás
A. Absztrakt programok megvalósítása C/PVM-ben
B. Fontosabb tételek és lemmák
C. Absztrakt programok
31. Irodalomjegyzék