Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése

 

A tárgy célja:

A kurzus korábbi objektumorientált programozási ismeretekre támaszkodva mutatja be a grafikus felületű (GUI-t) eseményvezérelt alkalmazásokat fejlesztését. A tantárgy példákat mutat az egyszerű, egyablakos alkalmazásoktól a többablakos, többrétegű, adatbázis-adatokkal dolgozó alkalmazásokig, megismerteti az ehhez szükséges eszközöket, és alkalmat biztosít ezek elsajátítására.

 

Eszközök:

C++ / Qt 

.NET / C#

 

Irodalom:

Qt : https://doc.qt.io

Varga Péter: Qt strandkönyv, ESKK, 2013.

Jasmin Blanchette, Mark Summerfield: C++ GUI Programming with Qt4, Patience Hall, 2006. ISBN 0-13-187249-4

Mark Summerfield: Advanced Qt Programming: Creating Great Software with C++ and Qt4, Patience Hall, 2010.

Symeon Huang: Qt5 Blueprints, Packt Publishing, 2015

Lee Zhi Eng: Hands-On GUI Programming with C++ and Qt5 – Build stunning cross-platform applications and widgets with the most powerful GUI framework,
Packt Publishing, 2016.  ISBN 978-1-78646-712-6

Guillaume Lazar, Robin Penea: Mastering Qt 5 – Master application development by writing succinct, robust, and reusable code with Qt 5,
Packt Publishing, 2018.  ISBN 978-1-78839-782-7

 

Előfeltétel:

Objektumelvű programozás  

 

Számonkérés:        gyakorlati jegy       

A félév során a hallgatóknak négy beadandót, valamint két géptermi zárthelyit kell teljesíteniük.

Beadandók: A feladatokat és a határidőket a gyakorlatvezető jelöli ki. A határidőre vagy az előtt bemutatott megoldás 5 pontot ér, amely határidő utáni bemutatás esetén a határidőhöz képest hetente 1 ponttal csökken. Amennyiben a hallgató valamelyik beadandóját nem mutatja be a határidőt követő három héten belül, vagy a bemutatáskor nem tudja megvédeni a beadandóját, vagy az nagyfokú hasonlóságot mutat más hallgató beadandójával, vagy bármilyen más nemmegengedett forrással, úgy az nem teljesítettnek minősül, és a gyakorlati jegy megtagadásra kerül. Az elfogadott beadandókat https://assignment.elte.hu/ weboldalon kell leadni.

Zárthelyik: A két géptermi zárthelyire évfolyamszinten a félév közepén és a félév végén kerül majd sor. Mindkét zárthelyit legalább megfelelt (2) szintre kell teljesíteni. Csak egy zárthelyit lehet pótolni. A géptermi zárthelyin mindenféle írott vagy nyomtatott segédanyag, könyv használható. Tilos viszont kintről hozott elektronikus eszközt (lemez, pendrive, mobiltelefon, tablet, stb.) használni, illetve más segítségét igénybe venni.

 

Gyakorlati jegy – feltéve, hogy minden beadandójára és zárthelyijére legalább megfelelt értékelést kapott, a beadandók és a géptermi zárthelyik duplán figyelembe vett eredményei összegének (maximális pontszám 40) egészekre kerekített átlaga:

  0 – 11       : elégtelen(1)

12 – 19       : elégséges(2)

20 – 27       : közepes(3)

28 – 35       : jó(4)

36 – 40       : jeles(5)