Vizsga jegy:      A tantárgy teljesítéséhez írásbeli vizsgát kell tenni, de külön kérésre (a vizsgaidőszak előtt kell kérni) szóbeli vizsgát is tartok.

Amennyiben a pandémia miatt online vizsgára kerülne sor, akkor az a Canvas segítségével lebonyolított teszt lesz. Ennek részleteit a Canvas-en találják.

Jelenléti vizsgáztatás esetén az írásbeli vizsgán fele részben elméleti kérdésekre (fogalmak, definíciók, azokkal kapcsolatos állítások kimondása és összehasonlítása) kell válaszolni (6-6 pont), fele részben feladatokat kell megoldani: többnyire egy algoritmus működését kell egy példán keresztül bemutatni (12-12 pont).

Értékelés:

0-19 pont: elégtelen

20-29 pont: elégséges

30-39 pont: közepes

40-49 pont: jó

50-60 pont: jeles

Vizsga minta:

1.       Sorolja fel a hegymászó algoritmus hátrányait, és írja le, milyen módon lehet ezeken javítani!

2.       Mikor veszítheti el a gráfkeresés során a feszítőfa a korrektséget? Hogyan korrigálható ez, és mi melyik megoldást választottuk?

3.       Jellemezze és értékelje az A* algoritmus futási idejét! Ismer-e olyan gráfkereső algoritmusokat, amelyek jobb futási időt produkálnak? Jellemezze ezek futási idejét!

4.       Mi az a hiper út, mit tekintünk a hiperút bejárásának és hogyan állítható elő?

5.       Sorolja fel evolúciós operátorokat és foglalja össze a lényegüket!

6.       Hogyan lehet válaszadásra is alkalmazni a logikai következtetéseket. Mi volt ennek a módszere a rezolúciónál, és mi a szabály alapú következtetésnél?

 

 

I.        Adott a mellékelt „labirintus” és benne egy robot. A robot elvileg négy irányba tud lépni, ha az adott irányba üres mező van. A robot a négy irányt az alábbi sorrendben vizsgálja: Észak-Kelet-Dél-Nyugat. Mutassa meg, hogy egy robot hogyan jut el a kezdő „A” mezőről a cél „P” mezőbe visszalépéses keresést alkalmazva. Sorolja fel, hogy az egyes lépések után éppen melyik mező volt az aktuális! A közvetlen megelőző mezőre történő lépést ne a körfigyeléssel küszöböljük ki, hanem eleve zárjuk ki! Hány lépést végez a robot a célba jutásig? Hányszor lép vissza az algoritmus? Hány lépés hosszú a talált útvonal?

 

 M

N

O

P

I

J

K

L

E

F

G

H

A

B

C

D

                       

II.      Adott egy fiktív játékfa-részlet (a vizsgán ez mellékelve lesz). A leveleknél látható az adott álláshoz a soron következő játékos által megítélt kiértékelő függvényérték. Minimax eljárással határozza meg a soron következő játékos lépését! Írja a csúcsok mellé a kiértékelés során kiszámított értékeket!