1. Hány byte-on tárol a C++ egy karaktert (char)?


2. Melyik reláció hamis az alábbiak közül?


3. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?


4. Melyik nem preprocesszor direktíva?


5. Melyik definíció az alábbiak közül?


6. Melyik igaz az alábbiak közül?


7. Mi a csillagozott sorban meghívott művelet neve?

class Foo
{
// ...
};

Foo f;
Foo g = f; // (*)

8. Az alábbi példában a Foo f(5); konstruktor hívása után mennyi lesz f.b értéke?

struct Foo
{
  int a, b;
  Foo(int c):a(c*2),b(c*3) {}
};

9. Melyik típusnak van push_front tagfüggvénye?


10. Adott az alábbi x típus és f függvény. Az f(x) függvény hívásakor az x típus melyik műveletét hajtjuk végre a paraméter átadásához?

class X
{
// ...
};

void f(X a)
{
// ...
}

X x;

11. Az alábbi kódban a csillagozott helyen mi a this-nek a típusa?

struct Foo
{
  void f()
  {
    // (*)
  }
};

12. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?


13. Mi nem lehet template paraméter az alábbiak közül?


14. Mennyi az értéke i-nek az alábbi kód végrehajtása után:

char ch = 255;
int i = ch;

15. Melyik értékadás szabályos az alábbi kód után?

int i = 10;
const int j = 15;

const int *p = &j;

16. Hány byte-on tárol a C++ egy double-t?


17. Mi a típusa a "Hello" literálnak?


18. Melyik kulcsszó nem a tárolási osztályt specifikálja egy deklarációban ill. definícióban?


19. Melyik igaz az alábbiak közül?


20. Melyik igaz az alábbiak közül?

struct X
{
  X(int i = 0) {}
};

21. Az alábbiak közül melyiket kötelező inicializálni az inicializáló listában?


22. Melyik konténer asszociatív?


23. Mi lesz az a változó értéke a függvényhívás után?

int a = 1, b =2;

void f(int& x, int& y)
{
  int t = x;
  x = y;
  y = t;
}

f(a,b);

24. Az alábbi függvény deklarációk alapján melyik tagfüggvény hívható meg const Foo objektumon?

struct Foo
{
  const int a(int i);
  int b(const int i);
  virtual int c(int i);
  int d(int i) const;
};

const Foo foo;

25. Az alábbi típusok közül melyik poliformikus?

struct X;
struct A
{
  A(const X& b);
  A(int i);
};

struct B
{
  static int a;
};

struct Base{};

struct C : public Base
{

};

struct D
{
  virtual ~D();
};

26. Melyik kódrészlet helyes?


27. Mit jelent a static kulcsszó az alábbi osztálydefinícióban?

struct S
{
  static int x;
};

28. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?


30. Mennyi a 012 konstans értéke?


31. Melyik nem definíció az alábbiak közül?


32. Melyik deklarációra illeszkedik a csillaggal jelölt sorban meghívott művelet?

class Foo
{
// ...
};

Foo f;
Foo g = f; // (*)

34. Mi lesz az a változó értéke a függvényhívás után?

int a = 1;

void f(int& x, int& y)
{
  int t = x;
  x = y;
  y = t;
}

f(a,2);

35. Melyik állíás igaz egy konstans objektum esetében?


36. Mitől válik egy osztály absztrakttá?


37. Mi történik az alábbi függvényhíváskor?

template <typename T>
T max(const T& a, const T& b);

max(4.3, 23);

38. Mit nevezünk funktornak?


39. Melyik igaz az alábbiak közül?


40. Hány byte-on tárol a C++ egy float-ot?


41. Melyik preprocesszor direktíva?


42. Melyik nem definíció az alábbiak közül?


43. Az X::f() függvényhívás során mit ír ki a program?

int i = 1;
namespace X
{
  int i = 2;

  void f()
  {
    int a = i + 1;
    int i = ::i - 1;
    std::cout << a << ", " << i << std::endl;
  }
}

44. Az alábbi példában a Foo(10); konstruktor hívása után mennyi lesz f.x értéke?

struct Foo
{
  int x, y;
  Foo(int i):y(i),x(y++) {}
};

46. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?


47. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?


48. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?


49. Mi nem lehet template paraméter az alábbiak közül?


50. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?


51. Mi a típusa a 5e2f literálnak?


52. Mi a problémája a preprocesszor használatának?


53. Mennyi lesz foo.a értéke?

struct Foo
{
  int a;
  
  Foo(int i):Foo(i, 0)
  {
  }

  Foo(int i, int j):a(i)
  {
  }
};

Foo foo(4);

54. Hány byte-on tárol a C++ egy short int-et?


55. Melyik definíció az alábbiak közül?


56. Milyen konstruktora(i) van(nak) az alábbi struct-nak?

struct X
{
  X(int) {...}
};

57. Mi nem lehet template paraméter az alábbiak közül?


58. Mi a típusa a 0xff konstansnak?


59. Melyik kulcsszó nem a tárolási osztályt specifikálja egy deklarációban ill. definícióban?


60. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?


61. Melyik vezet fordítási hibához az alábbi osztály template definíciók közül?

template <class T>
class A
{
};

template <struct T>
class B
{
};

template <typename T>
class C
{
};

template <int N>
class D
{
};

62. Az alábbiak közül melyik függvényhívással lehet ekvivalens az alábbi (csillaggal jelölt) operátorhívás?

class Matrix
{
  // ...
};

Matrix a,b;
a + b; // (*)

63. Melyik reláció igaz az alábbiak közül?


64. Az alábbi függvény deklarációk alapján melyik tagfüggvény hívható meg const Foo objektumon?

struct Foo
{
  virtual void a(const int i);
  const int& b(const int i);
  void c() const;
  const Foo& d(const Foo& f);
};

Foo foo;

65. Mi a paraméterdedukció?


66. Mennyi a 0x11 konstans értéke?


67. Az alábbiak közül melyiket kötelező inicializálni az inicializáló listában?


68. Melyik konténer szekvenciális?


69. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?


70. Az X::f() függvényhívás során mit ír ki a program?

int i = 1;
namespace X
{
  int i = 2;

  void f()
  {
    int a = i;
    int i = a + X::i + ::i;
    std::cout << i << std::endl;
  }
}

71. Az alábbiak közül melyik függvény tisztán virtuális?

struct Foo
{
  virtual void a();
  void b() const;
  static void c();
  virtual void d()=0;
};

72. Mikor nevezünk erősen típusosnak egy nyelvet?


73. Az std::sort algoritmus melyik konténerrel használható?


74. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?


75. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?


76. Milyen konstruktorok hívhatóak az alábbi struct esetében?

struct X
{
};

77. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?


78. Mi a típusa az 5f2e konstansnak?


79. A C++ kódokban lévő makrókat melyik egység dolgozza fel az alábbiak közül?


80. Adott egy típus, melynek mérete nem egyezik meg a típus adattagjai méretéinek összegével. Mi történhetett?


81. Definiálhatunk-e egy C++ függvény legbelső blokkjában két azonos nevű változót?


82. Adott egy típus, melynek mérete nem egyezik meg a típus adattagjai méretéinek összegével. Mi történhetett?


83. Az std::sort algoritmus melyik konténerrel használható?


84. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?


85. Melyik azonosító szabályos a C++ szabályai szerint?


86. Melyik igaz az alábbiak közül?

template
class Foo;

int i;

template
void f(const T& t)
{
  typename Foo::N * i;
  // ...
}

87. Melyik konténer asszociatív?


88. Melyik nyelvi konstrukció támogatja párhuzamos programok írását C++-ban?


89. Melyik azonosító szabályos a C++ szabályai szerint?


90. Mit ír ki a képernyőre az alábbi kódrészlet?

template
const T& max(const T& a, const T& b)
{
  return a > b ? a : b;
}

std::cout << max("abc", "sef");

91. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?


92. Mennyi a 018 konstans értéke?


93. Melyik paradigma alapján épül fel a C++ Standard Template Library?


94. Projektünkben az összes fordítási egység lefordult, de nem jön létre a futtatható állomány a build folyamat végén. Mi lehet a baj?