Osztott rendszerek specifikációja és implementációja

Leírás

A tárgy célja párhuzamos és elosztott rendszerek alkalmazási lehetőségeinek megismerése, elemi párhuzamos programozási készségek megszerzése. Programozási feladatokat fogalmazunk meg párhuzamos programok relációs programozási modelljében. A megoldást a specifikáció lépésenkénti finomításával állítjuk elő. Nevezetes feladatokat oldunk meg (asszociatív művelet eredménye, atadcsatorna tétele, párhuzamos elemenkénti feldolgozás, stb.). A kapott absztrakt programokat párhuzamos és elosztott programozást támogató magas szintű nyelvi eszközök felhasználásával implementáljuk. Megvizsgáljuk a különböző implementációk hatékonyságát.

Tematika

  1. Párhuzamos programok reláció alapú modellje: feladat, specifikációs feltételek.
  2. Folyamat, absztrakt program, pártatlan ütemezés, összefésüléses szemantika.
  3. Absztrakt program viselkedési relációja. A leggyengébb előfeltétel általánosításai.
  4. Elérhető állapotok. A megoldás definíciója.
  5. Levezetési szabályok: haladási tulajdonságokra vonatkozó tételek, variánsfüggvény alkalmazása. Struktúrális indukció,csoda kizárásának elve.
  6. Asszociatív művelet eredményének kiszámítása, maximumkeresés, párhuzamos bináris összeadás.
  7. Programkonstrukciók: unió, szuperpozíció, szekvencia. Programkonstrukciós tételek. Lokalitás tétel.
  8. Kommunikáció (aszinkron,szinkron). Üzenettovábbítás. Csatornaváltozók.
  9. Elágazás (fork), multiplexer, Adatcsatorna.

Tantárgyi adatok

Előfeltétel:

Előadás:

Gyakorlat:

Segédanyagok: