Rovarlépegetõ

A feladat leírása


A feladat olyan robot elkészítése, amely képes egy útvonalat követni. Az útvonal a "nem út"-tól eltérõ szinû.

Fontos tényezõk:
 

A robotról


A robotot egy minimotor mozgatja, ez forgatja a tengelyt, amely a rajta lévõ csigák segítségével hajtja a fogaskerekeket. A fogaskerekeken vannak a csápok, amelyekkel a robot az utat érzékeli. Ha a robot elõrefele halad, a csápokat összezárja, ha hátrafelé halad, akkor pedig kinyitja.

A robotnak hat lába van, amelyek közül a bal elsõ, a bal hátsó és a jobb középsõ valamint a jobb elsõ, jobb hátsó és a bal középsõ mozog egyszerre. A tengely gondoskodik arról, hogy a robot felváltva rakosgassa a lábak megfelelõ csoportját.

A robot forgását egy kerék segítségével oldottuk meg, ha a kerék a földön van, akkor megemeli és megforgatja a robotot.

A programról


A robot az út illetve a nemút intenzitásértéke alapján képes érzékelni, hogy vajon helyesen követi az utat. Ha letér az útról, a good_direction változó jelzi azt az irányt, amely felé forognia kell. A robot teljesen az úton van, ha mindkét csápja az út intenzitásértékét érzékeli. Ha valamelyik csápja nincs az úton, azt az adott csápon lévõ szem útra illetve nemútra vonatkozó intenzitásértékének különbsége adja meg.

A program két függvényt tartalmaz, az init() nevû függvény gondoskodik a szenzorok beállításáról, a main() tartalmazza a tényleges útkeresést.



Az útkeresés a következõképpen történik:
 
 
 
a bal csáp helyzete
a jobb csáp helyzete
elindulás/megállás
csápok mozgása
a kormány mozgása
az úton van az úton van elindul szétnyitja nem mozog
az úton van letért az útról forog megállítja balra teker
letért az útról az úton van forog megállítja jobbra teker
letért az útról letért az útról megáll összezárja nem mozog

 

Fejlesztési lehetõségek

Mivel a robot, miután letért az útról, nem képes újbol megtalálni azt, ezért gondoskodni kellene arról, hogy valamilyen módon megjegyezze, hol vesztette el az utat, és újból visszataláljon oda, de ez talán akár már egy következõ feladat is lehetne.

Készítették:

Lázár Katalin
Várnagy Zoltán
Szabó Lajos

2001. május