Diplomakészítési lehetõség

elsõsorban informatikus és villamosmérnök, németül tárgyalni képes hallgatóknak.



Diplomafeladat témaköre: Az energiapiaci liberalizáció várható szituációinak és feladatainak számítógépes modellezése az IRM GmbH. iOPT elnevezésû, integrált optimalizáló programrendszerének felhasználásával.

Aktualitás: A közeljövõben Magyarországon is sor kerül az energiapiac liberalizációjára, ami Nyugat-Európában napjainkban részben végbement illetve folyamatban van. Az energiaszolgáltató társaságoknál a megváltozott piaci viszonyok következtében új feladatok jelentkeznek, melyeket megfelelõ számítógépes támogatás nélkül már nem lehet elvégezni. Egy ilyen számítógépes programrendszer az IRM GmbH. iOPT nevû terméke, melyet speciálisan a liberalizált energiapiac feladatainak támogatására fejlesztettek és fejlesztenek folyamatosan a változó piac elvárásainak megfelelõen. A programrendszer Nyugat-Európában már számos társaságnál mûködik és várhatóan Magyarországon is több szolgáltató fogja alkalmazni.

Elvárások: Elsõsorban olyan diplomázók jelentkezését várjuk, akik jártasak az informatikában és/vagy érdeklõdnek az energiapiac mûszaki-gazdasági és kereskedelmi feladatai iránt. A német nyelv ismerete alapvetõ követelmény és emellett az angoltudás elõny.

A iOPT szoftver alkalmazási területei: A program moduláris felépítésû és az energiapiaci feladatok, elvárások teljes skáláját lefedi. Fontosabb felhasználási területei a következõk:

A diplomázó jelölt feladatai és lehetõségei: A diplomamunkára jelentkezõ hallgató feladata, hogy a programrendszer lehetségeit megismerje, majd azokat alkalmazza a magyar piacon várhatóan kialakuló helyzetek szerint és különbözõ példa-alkalmazásokat és modelleket készítsen a fent leírt funkciók felhasználásának bemutatására és értékelésére. A diplomafeladat kiválasztása a piaci körülmények és a jelölt személyes érdeklõdési területének megfelelõen történik. Eredményes elõremenetel esetén ösztöndíjra, sikeres diplomavédés esetén az eredménytõl függõ prémiumra számíthatnak a jelöltek. Sikeres diplomavédés és jó teljesítmény esetén a Bayenwerk Hungária Rt.-nél vagy az IRM Hungária Kft.-nél elhelyezkedési lehetõségre is számítani lehet.

Külsõ konzulens: IRM hungária Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 79. IV.em), Rieger Vilmos

Egyetemi konzulens: dr. Istenes Zoltán, ELTE, Általános Számítástudományi Tanszék, E4.31. (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/D.)

Jelentkezni lehet:

Rieger Vilmosnál a 06 20 934 5464-es számos vagy e-mailen: vilmos.rieger@irm.hu vagy
Istenes Zoltánnál személyesen vagy e-mailen: istenes@inf.elte.hu



Érdeklõdj még a nyár elõtt, vagy után... !