Istenes Zoltán - Szakdolgozat témavezetés

Név:  Balázs Ágnes

Tagozat:  nappali

Szak: Programozó matematikus

A dolgozat címe:  Következtetõ gép explicitté tétele

A dolgozat témája:

A hagyományos tudásbázis alapú rendszerekben az explicit szakterületi tudásbázist implicit (beépített, fix) következtetõ gép alkalmazza. Bizonyos alkalmazásokban felmerül  az az igény, hogy a következtetõ gép mûködése "átláthatóbb" legyen, módosítható, feladatra formálható, hogy a rendszer meg tudja indokolni a mûködését. Az az  igény is felmerülhet hogy a rendszer "tudja" (legyenek információi, "tudása" arról), hogy mit csinál, milyen mûveleteket tud(na) éppen végrehajtani.

Ezeket a funkciókat úgy lehet elérni, hogy a következtetõ gép mûködését explicitté tesszük, és például szabályok formájában fejezzük ki. Ekkor a következtetõ gép szabályai fogják meghatározni, hogy a tudásbázis hogyan kerüljön felhasználásra.

Ha a következtetõ gép mûködésérõl különféle információkat eltárolunk akkor lehetõség nyílik arra hogy ezeket a következtetõ gép szabályai figyelembe vegyék  (pld. ha már sokadszorra ugyan azt teszi a rendszer siker nélkül), és a rendszer a mûködését módosítsa.

A dolgozat keretében elkészül egy egyszerû, hagyományos tudásbázis alapú rendszer melynek a következtetõ gép része le lesz cserélve egy olyan rendszerre amely
  szintén magában foglal egy tudásbázist (következtetési tudásbázis), arról hogy hogyan kell/lehet a szakterületi tudásbázist alkalmazni.

A szakterületi és a következtetési tudásbázis, szabályok és tények formájában lesz ábrázolva.

A program LISP nyelven fog elkészülni.

Az elkészült rendszer az elméleti kutatások alátámasztására lesz használva, ezért grafikus felhasználói felület elkészítése nem szükséges, viszont a rendszernek demonstrációs jellegûnek, könnyen érthetõnek, illetve bõvíthetõnek kell lennie.Istenes Zoltán

1999 október 11.