«Index Hivatkozás e lapra«
Témavezetés Témakörök
Topics
Tanácsok Befejezett munkák
Finished works

Témavezetés


Általában a következő területeken vállalok témavezetést

Az e lapon található konkrét témákat csak ízelítőnek szánom. A már elkészült dolgozatok illusztrálják, hogy egy téma címéhez képest a konkrét feladatkiírás és a megoldás milyen sokféle irányú lehet. Hogy pillanatnyilag mi a legérdekesebb feladat, egyéni megítélés dolga, és napról napra változik.

Egy színvonalas és érdekes diplomamunka-téma vagy egyéb feladat-kiírás (projekt gyakorlat, TDK, nagyprogram, szakdolgozat, kutatási téma) tapasztalatom szerint úgy kezdődik, hogy Önök (is) gondolkodnak azon, kb. milyen témakör(ök)ben és milyen eszközökkel dolgoznának szívesen.

Ezután eljönnek hozzám, elmondják. A javasolt témakör(ök) kapcsán előjön pár ötlet. Ezeknek utánanézünk: mi az amit már megcsináltak belőle, milyen alapokról lehet elindulni, és milyen irányban érdemes folytatni a szakirodalomban dokumentált munkát.

Így, a feladat nagyságától függően, kb. fél óra és fél nap közötti idő alatt áll össze egy személyre szabott feladatkiírás, aminek alakulásába menet közben Önök is beleszólhatnak. Ha tetszik, elfogadják, ha szükséges, jóváhagyatjuk, és dolgozhatnak rajta.

Ha egy dolgozattal futó projekthez csatlakozik valaki, annak egy részfeladatát dolgozza ki, akkor a témaválasztás kötött(ebb), de elképzelésem szerint ekkor is hasonlóan kellene eljárni.

Kivételesen velem is előfordulhat, hogy előre kidolgozott (konzerv) témakiírást kínálok. Azt javaslom, ha változtatási ötletük van, ilyenkor is kérdezzenek rá, hogy el lehet-e térni az eredetitől.Javasolt témakörök

Topic proposals

(Akkor járnak a legjobban, ha személyesen jelentkeznek testreszabott, friss témáért.)
(Érdeklődők jelentkezését évközben, vizsgaidőszakban, tanítási szünetben is várom.)

TJ1, TJ2,  TJ3, TJ4,

TJ1:
==========================================================
Geometriai modellek és algortimusok vizsgálata a grafikus kártya szempontjából
==========================================================

Ma már a jobb (pl. 3D-t, CAD-t, OpenGL-t támogató) grafikus kártyákon komoly számítási kapacitás és memória áll rendelkezésünkre, gyakran kihasználatlanul. Mit kell tudnunk ahhoz, hogy időkritikus feladataink gyorsítására felhasználhassuk ezeket a csak játékokhoz, animáció- és filmkészítéshez, valamint CAD/CAM-rendszerekhez elengedhetetlen, de elvileg másra is alkalmas, igen erős eszközöket?

Mely geometriai modellek és modellezési algoritmusok alkalmasak arra, hogy hatékonyan kihasználják a grafikus hardver lehetőségeit? Hogyan hat egymásra a grafikus processzor és a geometriai modellek fejlődése? Mit fog tudni a jövő grafikus hardvere?

TJ2
=======================================================
Az OpenCASCADE geometriai modellező környezet / kernel
=======================================================
 * Elméleti háttér, technikai részletek, programozói felületek megismerése
 * Mintapéldák kidolgozása, oktatási segédanyag előállítása
 * Összehasonlítás: az ACIS és az OpenCASCADE
 * Kísérleti implementáció, geometriai modellezési algoritmusok vizsgálata
 * Nyelvi bemenet írása, fejlesztése
 * Szabványos formátumú testek és felületek beolvasása, konvertálása
 * OpenCASCADE alapú alkalmazások
 * OpenCASCADE alapú fejlesztés
----
 * A témakörhöz kapcsolódó egyéb ötleteket is szívesen fogadok.
 * Lehet belőle: GMM II-III. projekt, nagyprogram, szakdolgozat, TDK-munka, diplomamunka.
 * Eszközként felhasználható más témák kidolgozásában.
 * Programozó, programtervező matematikus, informatika tanár vagy alkalmazott matematikus hallgatók jelentkezését várom.
----
Vissza a témajavaslatokhoz
----


Tanácsok

(azoknak, akik már dolgoznak, annak érdekében, hogy haladjanak is)

Elvileg ki lehet dolgozni egy témát teljesen önállóan is. A következő lista nem követelményeket, csak javaslatokat tartalmaz, a siker érdekében.Hallgatóim befejezett / megvédett munkái

Completed / defended works of my students

2006
Biczó András, Offszetelés a geometriai modellezésben (Offsetting in Geometric Modelling) programtervező matematikus diplomamunka (M.Sc. thesis), 2006
Novák Ádám, CAMilla -- tervező- és vezérlőprogram fúró-maró szerszámgéphez (CAMilla -- a Manufacturing Designer and Controller Program for a Drilling and Milling Machine Tool) programozó matematikus nagyprogram (B.Sc. thesis project), 2006
2005
Losonczy Balázs, Síklapokkal közelített modell sima sziluettgörbéi (Smooth Silhouette Curves of Tessellated Models) programtervező matematikus diplomamunka (M.Sc. thesis), 2005
Vad Zoltán, Objektum-orientált keretrendszer tervezése üzleti front-office alkalmazásokhoz (Designing Object-Oriented Framework for Business Front-Office Applications) programtervező matematikus diplomamunka (M.Sc. thesis), 2005, társ-témavezető (fellow supervisor): Belik Ferenc
Salvi Péter, Szabadformájú felületek görbületeloszlásának optimalizálása (Optimization of Curvature Distribution of Free-Form Surfaces) programtervező matematikus diplomamunka (M.Sc. thesis), 2005, külső témavezető (outer supervisor): Várady Tamás
Utasi József Péter, Általános toplógiájú háló felosztása (Subdivision of General Topology Meshes) programozó matematikus nagyprogram (B.Sc. thesis project), 2005
Losonczy Balázs, Az ELTE déli tömbjének virtuális térképe (Virtual Map of the Southern Block of ELTE) programozó matematikus nagyprogram (B.Sc. thesis project), 2005
Fazekas Andrea, Fraktálok megjelenítése IFS Animator segítségével (Visualisation of Fractals using IFS Animator) programozó matematikus nagyprogram (B.Sc. thesis project), 2005
Szabady Péter, VisualKersz kereskedelmi számlázó szoftver, (VisualKersz Commercial Invoicing Software) programozó matematikus nagyprogram (B.Sc. thesis project), 2005
2004
Puskás Csilla, Felosztással definiált felületek a számítógépes tervezésben (Subdivision Surfaces in Computer-Aided Design), programtervező matematikus diplomamunka (M.Sc. thesis), 2004
Puskás Csilla, Felosztással definiált felületeket megjelenítő program (Program for Visualization of Subdivision Surfaces), programozó matematikus nagyprogram (B.Sc. thesis project), 2004
Kéri Balázs, Tüzijáték-szerkesztő program (Fireworks Editor), programozó matematikus nagyprogram (B.Sc. thesis project), 2004
Szakály Zoltán, Lekerekítő felületek rekonstruálsa genetikus algoritmus alkalmazásával (Reconstruction of Blending Surfaces using Genetic Algorithms), programtervező matematikus (M.Sc. thesis), 2004
Biró Gabriella, Szabásminta-szerkesztő program (Tailor's Pattern Editor), programozó matematikus nagyprogram (B.Sc. thesis project), 2004
2003
Szakály Zoltán, Lekerekítő felületek rekonstrukciója (Reconstruction of Blending Surfaces), programozó matematikus nagyprogram (B.Sc. thesis project), 2003
2002
Zsidó Norbert, AutoCAD tankönyv. 2. rész, Térbeli (3D-s) szerkesztés (AutoCAD Textbook. Part 2. Spatial (3D) Construction), posztgraduális pedagógus diplomamunka (M.Ed. thesis), 2002
1997
Törvényi Zoltán, B-rep testmodell előállítása skeleton struktúrákból (Reconstructing B-rep Solids from Skeleton Sturctures), informatikus mérnök diplomamunka (M.Sc. thesis), 1997
Virág Csaba, Parametrikus felületek metszése implicitizálással (Intersection of Parametric Surfaces using Implicitization), informatikus mérnök diplomamunka (M.Sc. thesis), 1997