Robottörténelem

Gyártósor

Az ember mindig arra törekedett, hogy a neki nem tetsző feladatokat másokkal végeztesse el. Az I. ipari forradalom (XVIII. sz.) idején megjelentek a gépek, innentől kezdve az ember kivonulhatott a veszélyes, nehéz vagy monoton feladatokból. Az első gépek még vásznat készítettek, ma már a gépeket is gépek gyártják. Ehhez már nem elegendő maga a mechanikus szerkezet, szükség van egy vezérlő egységre, amivel a gép előzetes programozás alapján képes különböző feladatok végrehajtására: egy autó összerakására, az ajtó kinyitására, egy szoba felporszívózására, a fű lenyírására stb. Dolgozhatnak emberi irányítás alatt, de egy számítógép felügyeletével is.

Tágabb értelemben ezeket az elektromechanikai eszközöket nevezzük robotoknak. Szűkebb értelemben a robot az ember mintájára készített gép, amely képes az embert kiváltani. Ezeket humanoid (emberszerű) robotoknak nevezzük. A robot a cseh robota (szolgaság, munka) szóból származik. Használatát Isaac Asimov tette elterjedté az Én, a robot (I, robot) című novellagyűjteményével. Ő fektette le a robotika három törvényét is:

  1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
  2. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
  3. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikének előírásaiba.

Novellái főképp arról szólnak, hogy miként lehet ezeket rosszul értelmezni vagy kijátszani, akár emberi, akár roboti oldalon. A törvényekre számtalan író hivatkozik, nem csak a science fictionben. A törvényeket a mesterséges intelligencián dolgozó tudósok is igyekeznek beépíteni robotjaik programjába.

Mutató ember

A mesterséges intelligenciával felruházott robotok már túlmutatnak az egyszerű gépeken, képesek bizonyos fokú önálló gondolkodásra, így programjukat a körülményekhez igazíthatják, ami így nem merül ki előre megadott utasítások végrehajtásában. Minél "okosabb" egy robot, annál jobban képes valós időben alkalmazkodni, annál elemibb utasítások előzetes megadására van szükség és annál kötetlenebb utasítások értelmezésére képes. Napjaink robotjai már képesek értelmezni pl. a kövess vagy a gyere ide utasításokat, önállóan építik fel, hogy milyen mozgáselemeket és hányszor kell használniuk. Ez persze még messze van az emberi agy teljesítményétől, de hatalmas előrelépés egy gyártósoron dolgozó robotkarhoz képest.

A robotika a robotokkal kapcsolatos tudomány és technológia. Összekapcsolja az elektronikát, a mechanikát és az informatikát.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!