Gábor Dénes és a holográfia

Élete:

Gabor Denes

Budapesten született 1900. június 5-én. Nobel díjas fizikus, gépészmérnök, villamosmérnök, a holográfia feltalálója. Családja izraelita volt. Édesapja a MÁK Rt-nél volt igazgató, Günszberg Bernát. Később családnevüket Gáborra változtatták. Édesanyja Jakobovits Adél. 1918-ban érettségizett. Ekkor már a fizika szeretete vezette. Behívták katonának. Novemberben iratkozott be a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnök szakára.

1919-ben áttért az evangélikus vallásra. 1920-tól berlinben tanult az elektromérnöki karon. Einstein szemináriumát is látogatta. 1924-ben mérnöki diplomát szerzett. Barátai közé tartozott Neumann János, Szilárd Leó és Wigner Jenő. Első munkahelye Németországban egy magasfeszültségű távvezetékek tervezésével foglalkozó kutatóintézet lett.

1927-ben disszertációjában tranziens jelenségek rögzítése érdekében az oszcillográf érzékenységének növelését dolgozta ki. Utána különböző kutatóintézetekben dolgozott. A náci hatalomátvétel után 1933-ban elhagyta Németországot. Egy időre hazatért, majd végleg letelepedett Angliában, angol állampolgár lett.

1936-ban feleségül vette Marjorie Louise Butlert, akivel harmonikus házasságban élt haláláig. 1945-ben meghalt édesapja, 46-ban édesanyja hozzáköltözött. A holográfiát 1947-ben találta fel, amiért Nobel-díjat kapott 1971-ben. 1958-67-ig az alkalmazott elektronfizika professzora volt az Imperial College-ban. 1967-ben nyugalomba vonult. 1974-ben súlyos agyvérzés érte és 1979. február 9-én Londonban meghalt.

Emlékezete:

Nevét megörökíti a Gábor érem. Nevét viseli a Gábor Dénes főiskola.

Holográfia:

hologram

1947-ben fedezte fel. A holográfia nevet két görög szóból alkotta: egész, teljes és írás, irat.

Míg Gábor Dénes elektrohullámokkal dolgozott, 1963-ban két elektromérnök fényt alkalmazott, amivel három dimanziós képeket készítettek, lencsék nélkül.

Felhasználási területei
biztonsági jelek kazettákon, cd-ken
dísztárgy színes műtárgyakat, filmeket készítenek
információs tárolás széleskörű
ultrahangos fényképezés rövid idő alatt végbemenő változások fényképezése

Hologram tulajdonságai:

A hologramon az intenzitás mellett a hullám fázisát is sikerül rögzíteni, így a teljes információ felvétele és tárolása válik lehetségessé. Készítésekor koherens lézerfénnyel világítják meg a tárgyat,majd a visszaverődő fénynyalábot egy féligáteresztő tükör segítségével úgynevezett referencia nyalábbá transzformálják. A fotolemezen találkozik a két sugár, ahol interferencia képet, azaz hologramot hoznak létre.

A hologram felvételének és rekonstruálásának lényege tehát: megfelelő módon rögzítjük, illetve a rögzített interferencia kép alapján létrehozzuk és tovább engedjük azt a hullámfrontot, amely a tárgyról kiindult. Ennek alapján a hologramkép sajátos és szokatlan tulajdonságai könnyen magyarázhatók.

A kép körbejárható. A tárgy képe végtelen sok perspektívából van rögzítve, s ha mozog a megfigyelő, más és más perspektívát érzékel. A hologramok mélység élessége igen nagy. Nincsenek olyan pontok, elemek a hologramon, amelyek emlékeztetnének az eredeti tárgy vonalaira, és ez az oka, hogy a kettétört hologram is teljes képét állítja elő a tárgynak.

Természetesen ez is információ- és intenzitásveszteséggel jár, és ha csak a hologram kis darabjával állítjuk elő a képet, a felbontóképesség is csökken.

hologram 2

Alkalmazási területei: