Tájékoztató a tárgyfelvételekkel kapcsolatban

 

 

·     A Neptun-ban minden estis hallgatónak minden tárgyat fel kell vennie.

·     A tárgyfelvétel 3 lépésben zajlik: előzetes jelentkezés, rangsorolásos jelentkezés, versenyjelentkezés.

·     Az előzetes jelentkezés alapján tudjuk felmérni az egyes kurzusok várható létszámát.
Ennek időszaka 2022. január 21. 16.00-ig tartott.

·     A rangsorolásos jelentkezés időszaka arra szolgál, hogy a kínálat alapján mindenki a neki megfelelő időpontokra és oktatókhoz tudjon jelentkezni a megadott korlátok között. Jelentkezés közben érdemes figyelni a csoportok tervezett létszámát és hogy a létszámon belüli helyen vagyunk-e rangsorolva.
A rangsorolás szabályai az alábbi címen olvashatók:
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Dokumentumok-Rangsorolas

     Ennek időszaka:
 2022. január 28. 20.00 óra – február 3., csütörtök 17 óra.

·       A versenyjelentkezés időszaka szolgál arra, hogy mindenki véglegesen rögzítse a felvett tárgyait. Ellenőrizni kell, hogy még szerepel-e a nevünk az általunk felvett kurzusokon vagy sem. Ha nem, akkor a megmaradt szabad helyekre kell feljelentkezni.
A versenyjelentkezés időszaka:
2022. február 4., péntek 15.00 óra – február 11., péntek 16.00 óra.

Eddig tud a hallgató saját maga a megfelelő helyre fel- vagy lejelentkezni, utána már csak a Tanulmányi Hivatalban kérvényezheti ezt.

·     Az estis képzésen az alacsonyan megállapított előadás, gyakorlat létszámokat folyamatosan korrigáljuk, szükség esetén új csoportokat indítunk. Kérjük, folyamatosan figyeljék, hogy fel tudnak-e jelentkezni az így keletkező helyekre. A létszám korlátokból adódó problémákat a megfelelő oktatónak jelezzék e-mailben, amelyből küldjenek másolatot a képzési felelősnek is.

·     Alapértelmezés szerint az esti tagozatos hallgatók csak esti tagozatosoknak meghirdetett tárgyakat vehetnek fel. Engedéllyel nappalin is felvehető egy-egy tárgy. A kérvényt az oktatási dékánhelyettesnek kell címezni.

·        A 10 szabadon választható kredit teljesíthető bármely a teljes kurzus kínálatban szereplő tárggyal. Természetesen csak olyan tárgyakkal, amelyek nem kötelező tárgyak és megvan az előfeltételük, valamint van szabad hely rájuk.

·        A 2018-as tantervi háló 20 kötelezően választható kreditjét a teljes e félévben induló nappalis kínálatból (C szakirány) is felvehetik, illetve korábban elvégzett nem kötelező szakmai tárgyakat is beszámíttathatnak. Estin 13 informatika és 7 számítástudományi kreditet kell teljesíteni.
A 20 kredit elvégzése a teljes képzés idejére vonatkozik, a hivatalos tantervi háló beosztásától el lehet térni, az utolsó félévben is lehet ezeket teljesíteni.

Nagy Sára

képzési felelős

Utolsó módosítás: 2022. január 31..