Beadandó feladat

A feladatot a gyakorlatvezető osztja ki egy feladatsor alapján, és ő határozza meg a beadási határidőt. Csak azt a funkcionálisan helyes (a kitűzött feladatot megoldó), felhasználó barát alkalmazást fogadjuk el, amely rendelkezik az alább megadott feltételeket kielégítő terv-dokumentációval, működő kóddal, és automatikus tesztkörnyezettel. A beadandót nem elég elküldeni, be kell mutatni a kódolós gyakorlat vezetőjének. A határidőre bemutatott, és elfogadott beadandó jeles(5) értékű, és ezt minden hét késés eggyel csökkenti.

 

A bemutatás előfeltétele, hogy a beadandó tervdokumentációját a tervezős gyakorlat vezető elfogadta. Ez a dokumentáció tartalmazza a feladat szövegét, és a tanult UML diagramok segítségével bemutatja a SOLID elveknek megfelelő modellt. Az osztály diagramok alkalmazzanak tervmintákat, a metódusok törzse – ha lehetséges – algoritmus mintákra támaszkodjanak. Indokolt esetben a főfeladatot, de akár az egyes részfeladatokat is elő- utófeltételes specifikáció írja le. 

 

A kód feleljen meg a tervdokumentációnak, támaszkodjon az objektum-orientált kódolási stílusra, a hiba-ellenőrzéshez használjon kivételkezelést! Az automatikus tesztkörnyezet tartalmazzon egységteszteket és integrációs teszteket is.

minta dokumentum  minta program

Javasolt határidő: szorgalmi időszak vége