Main | Curriculum Vitae | Publications | Lectures | Membership |magyar zászló Magyarul

 

Lectures:

Spring Semester 2008/2009

Formal Semantics

Synthesis and Verification

Component-Based Software Development

Archives


Theory of software methodology I-II

Semantics of Programming Languages I.

Semantics of Programming Languages - a special course


 

 

A TÁRGY NEVE: Formal Semantics

 

Célja: Formal description of programming languages. Classification of semantic description methods according to the application areas.

Tartalmi ismeretek: Classification of semantic descriptions. From syntax to semantics: attribute grammars, two-level grammars.  Formal methods: denotational semantics, operational semantics. Equivalence results.

Kialakítandó készségek: Understand of semantic descriptions. Skills for applying different kind of semantics methods. Deep understand of theoretical background of programming languages.

Összes óraszám[1]: 60

A tantárgy kredit értéke[2]: 2

 

tanítási-tanulási órák típusa

 

 

előadás

 

laboratóriumi gyakorlat

 

tantermi gyakorlat

 

önálló tanulás

félévi óraszám

30

 

 

30

a számonkérés módja

kollokvium

 

 

 

heti óraszám

 

 

 

 

előzmény tárgyak

név

összes óraszám

rövid tartalom

 

 

 

 

Irodalom:

H. R. Nielson, and F. Nielson: Semantics with Applications. A Formal Introduction.             John Wiley &Sons Ltd., 1992.

 

McIver, A., Morgan, C.: Programming Methodology. Springer-Verlag, 2003.

 

 

Ajánlott irodalom:

Pagan, F. G. : Formal Specification of Programming Languages: A Panoramic Primer. Prentice Hall, INC. ,  1981.

 

Gordon, M. J. C.: The Denotational Description of Programming Languages. Springer-Verlag, 1979.

 

 

 

A TÁRGY NEVE: Synthesis and Verification

 

Célja: Correctness proof methods of sequential and parallel programs.

Tartalmi ismeretek: Basic notions of correct sequential programs. Floyd method for proving partial end total correctness of sequential flow charts programs. Hoare method for proving partial and total correctness of structural programs. Basic notion of correct parallel and concurrent programs.  Behavioural analysis of concurrent programs using shared variables, semaphores, monitors, resources, remote procedure calls, message passing. Correctness proof methods of parallel programs. Formal derivation of weakly and strongly correct concurrent programs. A method for solving synchronization problems. Basic notion of contracts. Contracts as a way of modeling a collection of agents.

Kialakítandó készségek: Understand of theoretical and practical aspects of correctness proof methods of programs. Understand of formal methods for deriving weakly and strongly correct concurrent programs. Developing skills for applying proof and synthesis methods. Ability to use abstraction to create correct programs.

Összes óraszám[3]: 60

A tantárgy kredit értéke[4]: 2

 

tanítási-tanulási órák típusa

 

 

előadás

 

laboratóriumi gyakorlat

 

tantermi gyakorlat

 

önálló tanulás

félévi óraszám

30

 

 

30

a számonkérés módja

kollokvium

 

 

 

heti óraszám

2

 

 

 

előzmény tárgyak

név

összes óraszám

rövid tartalom

 

 

 

 

Irodalom:

Kozma L., Varga L.: A szoftvertechnológia elméleti kérdései. ELTE Eötvös kiadó, 2006.

Manna, Z.: Programozáselmélet. Műszaki könyvkiadó, 1981.

 

Ajánlott irodalom:

Kröger, F.: Temporal Logic of Programs. Springer-Verlag, 1987.

McIver, A., Morgan, C.: Programming Methodology. Springer-Verlag, 2003.

 

 

 

 

A TÁRGY NEVE: Component-Based Software Development

 

Célja: Basic notions of the component-based software development. Methodologies, tools and their applications.

Tartalmi ismeretek: Notion of component-based software development. The notions of component library, component models and software architectures. A component-based software development model. A tool for developing correct system from prefabricated components. Temporal logic-based verification techniques for components.

Kialakítandó készségek: Understand of the theoretical aspects of component-based software development process. Skills for applying developing methods and tools for building system from verified components. Increasing ability for using abstractions during whole life cycles of programs.

Összes óraszám[5]: 90

A tantárgy kredit értéke[6]: 3

 

tanítási-tanulási órák típusa

 

 

előadás

 

laboratóriumi gyakorlat

 

tantermi gyakorlat

 

önálló tanulás

félévi óraszám

30

 

 

60

a számonkérés módja

kollokvium

 

 

 

heti óraszám

2

 

 

 

előzmény tárgyak

név

összes óraszám

rövid tartalom

 

 

 

 

Irodalom:

Bass, L., Clements P., Kazman R.: Software Architecture in Practice. Addison-Wesley, 2003.

Clarke, E. M. Jr., Grumberg, O., Peled, D. A.: Model Checking. The MIT Press, 1999.

Gross, H-G.: Component-based Software Testing with UML. Springer-Verlag, 2005.

 

 

Ajánlott irodalom:

Kozma L., Varga L.: A szoftvertechnológia elméleti kérdései. ELTE Eötvös kiadó, 2006.

Kröger, F.: Temporal Logic of Programs. Springer-Verlag, 1987.

McIver, A., Morgan, C.: Programming Methodology. Springer-Verlag, 2005.

Meyer, G. B.: Object-Oriented Software Construction, Second edition. Prentice Hall, 1997.

Nyékyné Gaizler J. eds.: Java 2 útikalauz programozóknak. ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, 1999.

Sike S., Varga L.: Szoftvertechnológia és UML. ELTE Eötvös kiadó, 2003.

 

 

 

Archives

 

Theory of software methodology I-II, 2+2

 

 

 

Description:

Algebra and abstract data types. Signatures, sigma-algebras, categories, specification, signature-morphism, specification-morphism. Specification methods for abstract data types, class specification. A specification methodology for abstract data types: analysis of specification, analysis of representation and implementation. Proof methods for program correctness. Correctness of concurrent programs. A methodology for deriving correct concurrent programs. Data types in concurrent environment, synchronisation interface. Specification methods for synchronisation interface. Analysis of specification, proof of consistence problems.

   Literatures:

[1]

Kozma László, Varga László: A szoftvertechnológia elméleti kérdései, ELTE Eötvös Kiadó, 2003

[2]

H. Ehrig and B. Mahr: Fundamentals of Algebraic Specification 1 Equations and Initaial Semantics, Springer-Vrlag Heidelberg, 1985.

[3]

H. Ehrig and B. Mahr: Fundamentals of Algebraic Specification 2 Module Specifications and Constraints, Springer-Vrlag Berlin Heidelberg, 1990.

[4]

R. Wieringa: A Survey of Structured and Object-Oriented Software Specification Methods and Techniques, ACM Computing Surveys, Vol. 30, No. 4, 1998, pp. 459-527.

[5]

A. Burns, G. Davies: Concurrent Programming, Addison-Wesley Pu. Co. Wokingham England 1993.

[6]

A. Trew and G. Wilson: Past, Present, Parallel, Springer-Verlag London Berlin Heidelberg, 1991.Page Top


Semantics of Programming Languages I., 2+0

 

 

 

Description:

Semantic description methods. Denotational semantics. Semantic domains and semantic functions. Fixed point theory. The meaning of different language constructs. Operational semantics. Transition systems. Natural semantics, structural operational semantics. The meaning of non-deterministic and parallel constructs. Equivalence results. Axiomatic program verification. Attribute grammars and two-level grammars. Static program analysis. Semantic methods of object-oriented languages.

   Literatures:

[1]

H. R. Nielson, F. Nielson: Semantics with Applications, A Formal Introduction, John Wiley & Sons, 1992.

[2]

F.G. Pagan: Formal Specification of Programming Languages: A Panoramic Primer, Prentice Hall, 1981

[3]

J. E. Stoy: Denotational Semantics: The Scott-Strachey Approach to Programming Language Theory, MIT Press, 1977.

[4]

M. Abadi, L. Cardelli: A Theory of Objects, Springer-Verlag, 1996Page Top


Semantics of Programming Languages - a special course, 0+2

 

 

 

Description:

Overview of new results on semantics of programming languages and on software architectures.

   Literatures:

[1]

Bass, L., Clements, P., Kazmar, R.: Software Architecture in Practice (Second Edition), Addison-Wesley, 2003.

[2]

Sparling, M.: Lessons learned through six years of component-based development, Communications of the ACM, pp. 47-53, Vol. 43., October 2000.

[3]

Fayad, M.E., Hamu, D.S., Brugali, D.: Enterprise frameworks - Characteristics, criteria and challenges, Communications of the ACM, pp. 39-46, Vol. 43., October 2000.

[4]

Kobryn, C.: Modeling components and frameworks with UML, Communications of the ACM, pp. 31-38, Vol. 43., October 2000.Page Top[1] Összes óraszám = félévi előadások +gyakorlatok+ laboratóriumi gyakorlatok száma +önálló tanulás becsült óraszáma

[2] A tantárgy kredit értékét célszerű az alábbi képlet kerekített értékével számolni:

kredit = összes óraszám/30

[3] Összes óraszám = félévi előadások +gyakorlatok+ laboratóriumi gyakorlatok száma +önálló tanulás becsült óraszáma

[4] A tantárgy kredit értékét célszerű az alábbi képlet kerekített értékével számolni:

kredit = összes óraszám/30

[5] Összes óraszám = félévi előadások +gyakorlatok+ laboratóriumi gyakorlatok száma +önálló tanulás becsült óraszáma

[6] A tantárgy kredit értékét célszerű az alábbi képlet kerekített értékével számolni:

kredit = összes óraszám/30