Giachetta Roberto honlapja
Hírek Oktatás Kutatás
 
ELTE IK
 › Szoftvertechnológia
 › Eseményvezérelt alkalmazások
   fejlesztése I
 › Eseményvezérelt alkalmazások
   fejlesztése II
 › Webes alkalmazások fejlesztése
 › Komponens alapú
   szoftverfejlesztés
 › Szoftverfejlesztés a gyakorlatban
 › Algoritmusok alkalmazásai labor
 › Térinformatikai és távérzékelési
   alkalmazások fejlesztése
ELTE TTK
 › Alkalmazott modul: Programozás
ELTE IK EVA2
 
Képzés: Programtervező Informatikus BSc, Szoftverfejlesztő (B) szakirány
Tárgykód:
IP-08bEVALK2

Célkitűzés:

A kurzus célja a korábbi objektumorientált programozási ismeretekre alapozva grafikus felületet (GUI-t) használó, eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése.
A hallgatók az előző félév ismereteiből kiindulva tervezhetnek és valósíthatnak meg összetett, többrétegű alkalmazások a .NET keretrendszer és a C# programozási nyelv segítségével asztali, valamint mobil környezetben. A kurzus az általános ismeretek (módszerek, architektúrák) mellett egy átfogó képet ad a platform lehetőségeiről, és betekintést nyújt számos technológiájába (Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Xamarin).Előfeltétel:

  • Objektumelvű alkalmazások fejlesztése (IP-08abtOEALK, erős).


Szükséges előismeretek:

  • Objektumorientált programozás és tervezés (UML), háromrétegű szoftver architektúrák.
  • Grafikus felületű alkalmazások felépítése és működése, eseményvezérlés.Előadás tematika:
  1) A .NET platform és a C# programozási nyelv.
  2) WinForms: alapismeretek, eseményvezérlés.
  3) WinForms: dinamikus felhasználói felület, elemi grafika.
  4) WinForms: alkalmazások architektúrája és tesztelése.
  5) WinForms: alkalmazások párhuzamosítása.
  6) WPF: alapismeretek.
  7) WPF: alkalmazások architektúrája.
  8) WPF: összetett alkalmazások megvalósítása.
  9) WPF: erőforrások kezelése.
10) Xamarin: alapismeretek.
11) Xamarin: platformspecifikus alkalmazások.

Számonkérés:
A félév során a hallgatóknak három beadandót, valamint egy géptermi zárthelyit kell teljesíteniük.

  • Beadandók: A beadandók dokumentációból, valamint programból állnak, utóbbi csak a megfelelő dokumentáció bemutatásával értékelhető. A beadandók ötfokozatú skálán értékelhetőek. Csak a kitűzött feladatot megoldó, önállóan megvalósított, hibátlanul működő, letesztelt program fogadható el.
  • Zárthelyik: A géptermi zárthelyire évfolyamszinten a félév végén kerül sor. A zárthelyik értékelése hatfokozatú skálán (0-5) történik az adott feladatrészek megoldásának függvényében. A sikertelen (0-1) zárthelyi javítására, pótlásra lesz lehetőség.


Értékelés:
A hallgatók a tárgyból aláírást, valamint gyakorlati jegyet szerezhetnek.
Az aláírás előfeltétele a géptermi zárthelyi eredményes (legalább 2 pontos) teljesítése, valamint minden beadandó elfogadtatása (még a géptermi zárthelyit megelőzően). Amennyiben a hallgató nem tudja megvédeni valamely beadandóját, vagy megállapíthatóan nem önálló munkát adott be, akkor a gyakorlati jegy megtagadásra kerül.
A gyakorlati jegy a három beadandó feladatra adott pontszám, valamint a zárthelyire kapott pontszám duplájának átlaga.


 
ELTE IK EVA2
 
   
 
ELTE ELTE IK