Giachetta Roberto honlapja
Hírek Oktatás Kutatás
 
ELTE IK
 › Szoftvertechnológia
 › Eseményvezérelt alkalmazások
   fejlesztése I
 › Eseményvezérelt alkalmazások
   fejlesztése II
 › Webes alkalmazások fejlesztése
 › Komponens alapú
   szoftverfejlesztés
 › Szoftverfejlesztés a gyakorlatban
 › Algoritmusok alkalmazásai labor
 › Térinformatikai és távérzékelési
   alkalmazások fejlesztése
ELTE TTK
 › Alkalmazott modul: Programozás
ELTE IK TTAF
 

Képzés: Programtervező Informatikus MSc, Térinformatika blokk
Tárgykód:
IPM-08irTTA

Célkitűzés:
A kurzus célja olyan térinformatikai modellek, megoldások, illetve programcsomagok megismerése, illetve segítségükkel történő szoftverfejlesztés elsajátítása, amelyeknek köszönhetően piacképes szakmai tudásra tehetnek szert, amely előnyt jelent a szakterületben való elhelyezkedésükben.
A félév során a hallgatók az általuk választott témakörrel, vagy témakörökkel foglalkozhatnak, amely lehet gyakorlatorientált, vagy elméleti, tudományos terület is a térinformatika, illetve a távérzékelés területéről.

 

Szükséges előismeretek:

  • Térinformatikai és távérzékelési alapismeretek.
  • Szoftvertechnológiai alapok, általános szoftver architektúrák.
  • Objektumorientált programozás, modellezés, tervminták.
  • Adatszerkezetek és elemi algoritmusok ismerete.Számonkérés:
A hallgatók a tárgyból gyakorlati jegyet szerezhetnek.

A hallgatóknak egy feladatot kell teljesíteniük a félév során, amely lehet egy adott tudományos térinformatikai/távérzékelési témakör feldolgozása, egy alkalmazási projektfeladat teljesítése, vagy egy térinformatikai programcsomag bemutatása. A hallgatóknak a félév elején kell kiválasztani a megfelelő témakört, illetve feladatot, majd a félév végén prezentálniuk a végeredményt. A projektek megvalósítása történhet egyedileg, illetve csoportosan is.

Értékelés:
Az értékelés a hallgató egyéni teljesítménye alapján történik, az elvégzett munka minősége alapján.

 
ELTE IK TTAF
 › Tematika
 › Gyakorlati anyagok
 › Feladatok
 › Hivatkozások
 
   
 
ELTE ELTE IK