Giachetta Roberto honlapja
Hírek Oktatás Kutatás
 
ELTE IK
 › Szoftvertechnológia
 › Eseményvezérelt alkalmazások
   fejlesztése I
 › Eseményvezérelt alkalmazások
   fejlesztése II
 › Webes alkalmazások fejlesztése
 › Komponens alapú
   szoftverfejlesztés
 › Szoftverfejlesztés a gyakorlatban
 › Algoritmusok alkalmazásai labor
 › Térinformatikai és távérzékelési
   alkalmazások fejlesztése
ELTE TTK
 › Alkalmazott modul: Programozás
ELTE IK SZT
 

Képzés:

  • Programtervező Informatikus BSc, Modellező (A) szakirány
  • Programtervező Informatikus BSc, Szoftverfejlesztő (B) szakirány


Tárgykód:
IP-08abtSZT

Célkitűzés:
A kurzus célja a szoftvertechnológia alapjainak megismerése, a szoftverfejlesztési folyamat áttekintése, szoftverek tervezési alapelveinek elsajátítása, elsősorban az objektumorientált programozás szemszögéből.
A félév során a hallgatók megismerhetik az UML modellező nyelvet, a statikus és dinamikus tervezést.

A tárgy tejesítésével a hallgatók képesek lesznek objektumorientált alkalmazások tervezésére, valamint fejlesztésének menedzselésére.

 


Előfeltétel:

  • Programozás (IP-08abctPROG, erős).


Szükséges előismeretek:

  • Procedurális programozás, programozási tételek.
  • Típusoritentált programozás, típuskonstrukciók.
  • C++ programozási nyelvi alapismeretek.Tematika:

  1) A szoftverfejlesztési folyamat.
  2) Specifikáció és követelménymenedzsment.
  3) Objektumorientált tervezés: alapismeretek.
  4) Objektumorientált tervezés: általánosítás.
  5) Objektumorientált tervezés: architektúra.
  6) Objektumorientált tervezés: állapotkezelés.
  7) Objektumorientált tervezés: végrehajtás.
  8) Szoftverrendszerek tervezése.
  9) Implementáció és verziókövetés.
10) Validáció és minőségbiztosítás.
11)
Szoftver evolúció.

12) Szoftverfejlesztési módszerek és modellek.Számonkérés:
A félév során a hallgatóknak három beadandó feladatot, egy zárthelyi dolgozatot, valamint egy elméleti vizsgát kell teljesíteniük.

  • Beadandók: A beadandó feladat során egy objektumorientált szoftver tervezését kell megvalósítani a szoftvertechnológia módszertanának és eszközeinek segítségével. A feladat három fő része a követelményspecifikáció, a statikus tervezés, valamint a dinamikus tervezés, amelyeket a megadott időpontokra kell teljesíteni.
  • Zárthelyi: A zárthelyi során konkrét esetekre kell objektumorientált tervet készíteni az UML eszköztárának segítségével.
  • Elméleti vizsga: Az elméleti vizsgán a hallgatóknak az előadáson szerzett ismeretekrőll kell beszámolniuk tesztfeladatok keretében.


Értékelés:
Az összevont jegy előfeltétele a három beadandó és a gyakorlati zárthelyi elégséges szintű teljesítése, valamint az elméleti vizsga legalább 50%-os teljesítése.

Amennyiben a hallgató nem tudja megvédeni valamely beadandóját, vagy megállapíthatóan nem önálló munkát adott be, akkor a gyakorlati jegy megtagadásra kerül.

 
ELTE IK SZT
 › Tematika
 › Előadás anyagok
 › Gyakorlati anyagok
 › Feladatok
 › Vizsgák
 › Hivatkozások
 
   
 
ELTE ELTE IK