Programozásmódszertan 1. félév
tematika

Általános kérdések

Az előadásoknak időnként lesznek olyan tervezett részei, amelyek nem kerülnek szóba: „me­seszerű”, pusztán lexikális tudnivalók, érdekes kiegészítések (&). Ezeket otthoni olvasmányként kell feldolgozni. Ha nem ilyen tervezett rész maradna el, azt is –természetesen– otthon (esetleg konzultáción) pótolni kell.

A gyakorlatok egy része feladatsorokra épül, amit ideje korán mindenkinek kiosztunk. A megkapott feladatsorokat a következő gyakorlatra is kérjük elhozni, mivel szükség lehet rá. Gyakran adunk otthonra algoritmizálási, programírási feladatokat, hol egyszerűbbeket, hol nagyobb lélegzetűt. (A ?, <, . szimbólumok utalnak a beadandó „médiára”: papír, mágnes lemez, villanyposta.)

A gyakorlatok kb. 25%-án kisebb –a korábbi témákkal kapcsolatos– zárthelyit („exptemporale”) íratunk. Ezek a folyamatos készülés ellenőrzését szolgálják. A tanulás folyamatossága az anyagban való eredményes előrehaladás feltétele. A két otthon elkészítendő feladat mellett egy évfolyam­szintű „papíros” és egy géptermi zárthelyi lesz.

Követelmények az aláírásért:

·        az extemporalék legalább 2/3-ának megírása,

·        a papíros zárthelyi megírása,

·        a beadandó feladat(ok) beadása,

·        a (:) gépes zárthelyi megírása.

Követelmények a legalább kettes gyakorlati jegyért:

·        rendszeres gyakorlatra járás (a vizsgaszabályzatban rögzítettek szerint[1]),

·        a megírt extemporalék átlaga legalább 2,

·        a papíros zárthelyi legalább 2,

·        a beadandó feladat(ok) legalább 2 (késés esetén minden megkezdett hetente 1 jegy levonással),

·        a gépes zárthelyi legalább 2.

A gyakorlati jegybe a zárthelyik és a házi feladatok eredményei mellett a gyakorlaton való részvétel minősége is beleszámít.

Ha a (papíros és géptermi) zárthelyi valamelyikét nem írta meg legalább elégségesre, akkor a pót­zárthelyi(ke)t meg kell írnia! Az extemporalék utólag nem pótolhatók!

részletes tematika

A tematikában elsősorban az alábbi nyolc irodalomra építünk és hivatkozunk:

1.    Módszeres programozás – Programozási bevezető (mlógia 18, x. kiadás),

2.    Módszeres programozás – Programozási tételek (mlógia 19, x. kiadás),

3.    Wirth: Algoritmusok + adatstruktúrák = programok (Műszaki Könyvkiadó)

4.    Módszeres programozás – A programkészítés technológiája (mlógia 21, x. kiadás),

5.    Varga: Programok analízise és szintézise (Akadémiai Kiadó)

6.    Fóthi: Bevezetés a programozáshoz (Tankönyvkiadó)

7.    Nievergelt et al.: Matematikai problémák megoldásainak számítógépes módszerei (Műszaki Könyvkiadó)

8.    Programok és specifikációk (http://digo.inf.elte.hu/~szlavi/ honlapon: Programs and Specifica­tions)

9.    Programírási (TurboPascal) tanácsok (http://digo.inf.elte.hu/~szlavi/ honlapon: Turbo Pascal tanácsok)

10.  Specifikáció, algoritmus és programkód (http://digo.inf.elte.hu/~szlavi/ honlapon: Specification, algorithm and Program code)

11.  Programtranszformációk (http://digo.inf.elte.hu/~szlavi/ honlapon: Program transformations)

12.  Programozási tételek specifikációja (http://digo.inf.elte.hu/~szlavi/ honlapon: Specifications of the Program Theorems)

13.  Az előadások kéziratai PDF-formában.

14.  CRT22 – egy unit adatsorozatok I/O-jához (http://digo.inf.elte.hu/~szlavi/ honlapon: CRT22 – Unit)

Sorszám/Ea.-dátum

Előadás

Gyakorlat

1

04.09.16.

A programozás alapfogalmai: feladat- és programspecifikáció, programfüggvény … [1/28-36,2/5-10]

Algoritmizálás: algoritmikus és alapvető adatszerkezetek; és leírásuk a program­ban. [1/37-54,55-57,63-74]

Hétköznapi algoritmusok.

 

 

 

Algoritmus leíró nyelv elemei.

Egy feladat specifikálása és algoritmizálása.

2

04.09.23.

A ’struktúraszerinti feldolgozás’ elve, strukturált programozás [1/37-57,63-74]

Programozási tételek 1. (Másolás..Lineáris keresés) [2/27,13-21]

& Pascal kódolási szabályok [4/5-11]

Feladat-, programspecifikáció- és algorit­muskészítés pr. tételekkel. (1. feladatsor)

A Pascal és a Turbo környezet elemei.

Kódolás (1. feladatsor algoritmusainak kódolása; egy-két teljes mintamegoldás „közzététele”)

3

04.09.30.

Programozási tételek 2. (Megszámolás.. Kiválogatás) [2/23-31]

Feladat-, programspecifikáció- és algorit­muskészítés, kódolás CRT22 unit-tal. (1. feladatsor folyt.).

... folytatás …

4

04.10.07.

Programozási tételek 3. (Szétválogatás.. Összefuttatás) [2/31-38]

1. önálló feladat kiosztása[SzP1] 

Feladat-, programspecifikáció- és algorit­muskészítés. (2. feladatsor)

... folytatás ...

5

04.10.14.

Programozási tételek 4. (Rendezések) [2/ 41-50]

& „Rendezéselmélet” [7/98-99]

A 2. feladatsor algoritmusainak kódolása.

 

... folytatás ...

6

04.10.21.

Programozási tételek 5. (Keresések: lin. keresés általánosítása, lin. keresés ren­dezett sorozatban, logaritmikus és vis­szalépéses keresés; az alaptételek back­track változatai) [2/52-65]

Gyakorló óra
Specifikáció + algoritmus + kód
(Crt22)

Gyakorló óra
Specifikáció + algoritmus + kód
(Crt22)
[SzP2] 

7

04.10.28.

Programozási folyamat 1.: Dokumentálás, kódolás, a programkészítés elvei [1/88-92, 93-107]

& Kódolási technikák [4/17-28]

2. önálló feladat kiosztása

Rendezések kódolása és mérése (l. a rendezés hatékonysági gyakorlatot) („Preparált” adat­generáló keretprogrammal.)

Rendezési feladatok „józanésszel” (3. feladat­sor).

8

04.11.11.

:Géptermi zárthelyi N
H10-13, K/Cs8-11 Lovarda

:Géptermi zárthelyi N
H10-13, K/Cs8-11 Lovarda

 

9

04.11.18.

Programtranszformációk [4/12-17, 8]

Tételek egymásra építése [2/66-73]

Backtrack. (4. feladatsor algoritmikus megoldása)

Backtrack. (A 4. feladatsor folytatása.)

<.1. önálló feladat beadása N[SzP3] 

10

04.11.25.

Programozási folyamat 2.: Tesztelés és hibakeresés [4/32-48, 49-60]

Backtrack feladatok kódolása.

Backtrack feladatok kódjainak hatékony­sági vizsgálata.

11

04.12.02.

Évfolyam zárthelyi (specifikáció + tételek + tesztelés)

Tesztelés, hibakeresés. (5. feladatsor)

Tesztelés, hibakeresés.
(„Preparált nagy program” vizsgálata)

12

04.12.09.

Programozási folyamat 3.: Lokális haté­konyság, a hatékonyság mérése és esz­közei [4/61-76])

Kódhatékonyítás. (6. feladatsor)

A kód hatékonysági vizsgálata interaktív környezetben (PROFILER).

13

04.12.16.

Programozási folyamat 4.: Algoritmus leíró eszközök; strukturált és nem strukturált programok [1/75-87, 5/54-94]

Programergonómia 1.: menük, ablakok.

Programergonómia 2.: helpek (text-file-mi­nimumok).

<.2. önálló feladat beadása N[SzP4] 

14

04.12.23.

: Pót géptermi zárthelyi
04.12.20 H8-11, Lovarda

: Pót géptermi zárthelyi
04.12.20 H8-11, Lovarda

 

Évfolyam pót-zárthelyi: 2005.01.06. (csütörtök) 8-10, 0-821 (Bolyai János terem)

 

 

Eddigi összes eredmény

 [1] Az „elfogadható” hiányzások számaránya legfeljebb 25%, aggályos a 25-50% közötti, az 50%-ot meghaladó hiányzás esetén a gyakorlati jegy adását meg kell tagadni.


 [SzP1]Ez már a módosult időpont!!!

 [SzP2]Beillesztett gyakorlat!!!

 [SzP3]Ez már a módosult időpont!!!

 [SzP4]Az új időpont: 2004.12.17. éjfél.